SANERING

Ventilations-rengöring

Det är viktigt att hålla ventilationskanaler rena då de lätt kan samla på sig smuts vilket kan påverka flödena i ventilationssystemet och skapa negativa effekter på inomhusklimat och energiförbrukning. Vi hjälper er med detta

  Ventilationsrengöring

  Få ett rent ventilationssystem & förbättrad ventilation

  Ventilationskanaler kan samla på sig smuts och det kan påverka flödena i ventilationssystemet och skapa negativa effekter som sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och mer slitage på utrustningen. Genom att rengöra ventilationskanalerna kan man få rent ventilationssystem, förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt bortförsel av skämd luft, samt minska risken för mögelbildning och förökning av bakterier. Det är viktigt att genomföra ventilationsrengöring för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem och förebygga hälsoproblem.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå