SANERING

Mögel

Vi utför sanering av mögel som många gåenger är hälsofarligt vilket kan ge stora hälsomässiga effekter

  Mögel

  Mögel (mikrobiell avvikelse) är många gånger hälsofarligt och där stora skillnader upplevs från människa till människa

  Konsultera har personal som är utbildade och har kunskap och erfarenhet av mikrobiell sanering. Mögel är ett vanligt inomhusmiljöproblem som kan orsaka stor påverkan och hälsoproblem för många människor. Symtom som kan vara tecken på att det finns ett mögelproblem inkluderar astmatiska och allergiska besvär, trötthet, dåsighet, hosta, kliande hals, ögonbesvär, huvudvärk och nästäppa. Mögel kan också orsaka dålig lukt som sätter sig fast i möbler och kläder samt följdskada på fastighet. Det kan vara svårt att veta om dina symtom beror på mögel eller någon annan orsak, så det är viktigt att kontakta en sakkunnig konsult för en utredning. Synligt mögel ska alltid saneras bort. Mögel uppstår ofta i fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd, där det finns risk för fukttillskott i organiskt material som trä. Fukt är vanligt förekommande och kan vara synlig i form av vatten, is eller vattenånga. När fukthalten är för hög kan det skada byggnadsdelar över tid. När den relativa luftfuktigheten är över 75% skapas gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt. Synliga tecken på mögelangrepp kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattor, väggar, tak och tapeter. Vid synligt växande mögel i inomhusmiljön kan det leda till ökning av sporhalter i luften, vilket kan orsaka besvärande symtom.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå