Om oss

konsultera

Våra Värderingar

Värderingar är viktigt för Konsultera och utgör grunden för vårt arbete. Vi värnar om kvalité, engagemang och hållbarhet. Vår grundsyn om alla människors lika värde där kulturell mångfald ses som en styrka. Dessa grundläggande värderingar bidrar till ett trivsamt arbetsklimat, nöjda kunder och bra resultat och vägleder oss alla i det dagliga arbetet.

Uppförandekod

Konsultera har en uppförandekod som syftar till att främja goda relationer med kunder och en god arbetsmiljö. Den är ett verktyg för medarbetarna att agera enligt värderingarna och fatta rätt beslut som följer gällande lagar och regler.

Tillit

Vi ser alltid till kundens bästa och där kunskap finns om det man pratar om och veta till vem budskapet riktas.
Byggande tillit är en viktig del i alla relationer, oavsett om det är en privat eller professionell relation. Genom att Konsultera är närvarande, håller sina löften, alltid ärlig, lojal och konsekvent. Konsultera med dess personal arbetar utifrån dessa värderingar och förväntningar därmed stärks tilliten i relation oss emellan.

Schyssta priser

Billigast är inte alltid billigast i slutändan. Ha alltid det i åtanke!
Konsultera genomför löpande noggrann analys av sina kostnader, inklusive produktionskostnader, marknadsföringskostnader och andra fasta kostnader, för att fastställa den optimala prissättningen. Denna analys inkluderar också en bedömning av konkurrenter och marknadsförhållanden och den unika spetskompetens vi besitter samt hög kvalité i vår leverans till våra kunder blir det i slutändan en win-win-strategi som gynnar både företaget och konsument, och det är en viktig faktor för långsiktig framgång i en konkurrensutsatt bransch.

Snabba resultat

Med konsultera får du snabb hjälp med lösningar på ditt problem snabbt och effektivt. Genom att konsultera kontinuerligt löpande investerar i teknik och utbildning för att effektivisera verksamheten och har en kundfokuserad inställning.
Får du genom att leja Konsultera snabba resultatlösningar till följd.

Nöjd-kundgaranti

“Om du inte är helt nöjd med våra tjänster är vi inte heller nöjda” är en filosofi hos oss på konsultera där du som nöjd kund är det absolut viktigaste för oss. Konsultera har därför en nöjdkundgaranti med löften om pris, kvalitet och anpassad reglering efter situation. Målet för konsultera är att alltid skapa en trygg och positiv upplevelse för dig som kund i slutändan.

Konsultera AB

Konsultera är ett företag som grundades i Umeå 2010 av Fredrik Gustafsson med fortsatt huvudsäte i Umeå. Där vi idag är ett kompetent team som tillsammans har mer än 150 års erfarenhet inom fastighetssektorn. Vi erbjuder tjänster inom områden som fukt, sanering, rivningsarbete samt byggmiljö. Vi är ett självklart val för många av våra återkommande kunder och nya kunder som ofta kontaktar oss via rekommendationer från våra befintliga eller enstaka tidigare kunder. Vår vision är att över tid växa oss allt större och därmed vara ett ännu tryggare val, genom att alltid finnas där till hands för att hjälpa våra kunder. Konsultera utför framgångsrikt uppdrag för både statliga och privata sektorn, och har kunder som försäkringsbolag, mäklare, fastighetsbolag, byggbolag, kommuner och enskilda privatpersoner.

Våra certifieringar

CERTIFIERINGAR

Rådet för byggkompetens

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong

PÅGÅENDE

ISO 9001 – Certifierat ledningssystem för kvalitet

ISO 14001 – Certifierat av ledningssystem för miljö

ISO 45001 – Certifierat ledningssystem för arbetsmiljö


DIPLOMERADE OCH AUKTORISERADE TJÄNSTER

Diplomerade fuktkonsulter

Diplomerade sanerigstekniker i mikrobiologi gällande röt & mögelsvampar i fastigheter

Diplomerad & auktoriserad för sanering / hantering asbest

Auktoriserad för installation mekaniskt ventilerade golv 

Auktoriserad flödeskontrollant för Nivell & Subfloor

Här finns vi

Här finns vi idag med omnejd

 • KIRUNA
 • SKELLEFTEÅ
 • LYCKSELE
 • UMEÅ-HUVUDKONTOR
 • ÖRNSKÖLDSVIK
 • SUNDSVALL

Kommande och pågående etableringar

 

 • LULEÅ
 • STOCKHOLM NORR
 • STOCKHOLM CENTER
 • STOCKHOLM SYD
 • GÖTEBORG
 • MALMÖ

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

0770-33 94 00

Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå