BYGGMILJÖ

Inventering

Vi hjälper er med miljöinventering / materialinventering då det är viktigt för att identifiera förekomsten av farligt avfall i byggnader

  Inventering

  Miljöinventering/materialinventering är viktigt för att identifiera förekomsten av farligt avfall i byggnader

  En miljöinventering/materialinventering är viktig för att identifiera förekomsten av farligt avfall i byggnader. Genom en väl genomförd inventering kan man minimera miljö- och hälsoriskerna innan en renovering, ombyggnation eller rivning. Det kan innebära att man hittar och hanterar förekomst av ämnen som asbest och PCB, vilket annars skulle medföra stora kostnader och ökade risker för miljö- och hälsoskador. Metodiken för en inventering varierar beroende på omfattningen, men kan inkludera okulär besiktning, provtagning, klassificering, konstruktionsingrepp, bilddokumentation och mängdning. En utförlig rapport levereras som resultat av inventeringen.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå