SANERING

Asbest

Vi utför allt inom asbestsanering från inventering / provtagning till analys och sanering

   Asbest

  Konsultera utför allt inom asbestsanering från inventering/provtagning, analys samt sanering

  Konsultera bedriver asbestsanering med tillstånd utfärdat av Arbetsmiljöverket och följer de gällande lagar och förordningar som gäller. All personal som arbetar med asbestsanering är diplomerade och har gällande tjänstbarhetsintyg. Asbest är förbjudet idag men fortfarande vanligt förekommande främst i byggnader från 50-talet och 60-talet. När material innehållande asbest rivs eller skadas frigörs asbestfibrer som kan finnas i luften under mycket lång tid. Dessa fibrer är små och mycket lätta och tunna, och att andas in dem är mycket farligt då de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar med stor risk för cancer.
  Om du ska utföra ombyggnad eller rivningsarbete är det viktigt att först inventera material som ska rivas för att säkerställa att man inte utsätter sig eller andra för fara. Om du misstänker att det kan finnas asbest eller bara vill vara helt säker på att det inte finns asbest, kontakta konsultera så hjälper vi dig att säkerställa detta.

  Ofta berörda delar där asbest är vanligt förekommande

  • Golvbeläggningar
  • Mattlim
  • Plastmattor
  • Golvplattor
  • Kakel i fix och fog
  • Rörisolering
  • Ventilationstrummor, kanaler, samt aggregat
  • Asbestcementskivor (eternitskivor) tak, fasad och balkong
  • Fönsterkitt
  • Värmepanna, kakelugn, rökgångsanslutningar
  • Gasspisar
  • Isolering i dörrar
  • Fönsterbänkar
  • Som strålskydd, skåpsidor, spisar, väggar i strålningsrum (röntgen)

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå