SANERING

Radon

Vi utför provtagning och analys samt sanering av radon som är en farlig, radioaktiv gas som kan vara skadlig för hälsan. Olika metoder används beroende på var gasen finns

  Radon

  Radioaktiv gas som kan vara skadligt för hälsan

  Radon är en radioaktiv gas som kan vara skadligt för hälsan om det finns i för höga halter i inomhusluften. Det är viktigt att utföra radonmätningar och sanering om det finns förhöjda halter. Olika metoder för radonsanering kan användas beroende på var radonkällan är, till exempel åtgärder för att öka luftomsättningen, täta sprickor etc. Det är viktigt att utföra saneringen på ett korrekt sätt för att minska radonhalten i inomhusluften.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå