Fukt

Besiktning

Vi hjälper till med fuktkontroller för att påvisa förekomst av fukt, vidare teknisk undersökning av eventuell fukt, samt förebyggande kontroll och besiktning för åtgärd innan eller under pågående process

  Besiktning

  Fuktkontroll: För att påvisa om det finns fukt eller ej

  Konsultera erbjuder fuktkontroll tjänster för att hjälpa till att fastställa om det finns fuktproblem i en konstruktion. Våra fuktkonsulter utför en besiktning och mäter aktuella fuktvärden i den berörda konstruktionen för att göra en statusbedömning. Vi har mångårig erfarenhet av fuktkontroller och våra fuktkonsulter har en gedigen utbildning och ett brett kunskapsområde inom konstruktioner och hur olika material hanterar och reagerar på fukttillskott. Efter utförd kontroll upprättas ett utlåtande med mätprotokoll och om det behövs, även om önskemål finns om förslag på åtgärder.

  Besiktning

  Utredning eller som det ibland också benämns: Vidare teknisk undersökning

  Är en mer detaljerad form av fuktkontroll där orsaken till fuktförekomst eller annan avvikelse utreds på djupet. Detta kan innebära att flera olika mätmetoder och hjälpmedel används för att identifiera fuktkällor och orsaken till problemet. Utredningar utförs av våra kompetenta tekniker med stor erfarenhet och kunskap inom området, och ibland kan också analyser och prover tas för att få en komplett bild av situationen. Efter utförd utredning erhåller kunden en tydlig och komplett dokumentation med information om orsaken till problemet, mätresultat och eventuella förslag på åtgärder för att förebygga att problemet inte uppstår igen.

  Besiktning

  Förebyggande kontroll och besiktning för åtgärd innan eller under pågående byggprocess

  Konsultera utför fuktsäkring där vi arbetar för att förebygga miljöproblem som kan uppstå på grund av fuktpåverkan. Under byggprocessen kan vi med vår erfarenhet och kunskap hjälpa till att undvika en osund inomhusmiljö orsakad av fukttillskott över kritiska värden genom att välja lämpliga konstruktioner och ytskikt. Som komplement till detta utför vi även tillförlitliga mätningar i berörda konstruktioner. Detta kan leda till tids- och kostnadsbesparingar samt bidra till ett friskt och hållbart byggande.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå