Fukt

Fuktmätning

Vi utför fuktmätning av betong, urtaget prov av spackel och avjämningsmassa enligt GBR samt kontroll av trä med regelverk i enlighet med SP Trätek – Kontenta

  Fuktmätning

  Betong

  Konsultera har personal som är auktoriserade och utför RBK-mätning enligt manual fuktmätning i betong enligt Rådet för Bygg Kompetens, där mätning av relativ fuktighet i betong, oftast utförs i bjälklag eller bottenplattor. Auktoriserade RBK-fuktkontrollanter utför mätningarna enligt en detaljerad manual och med ett noggrant utarbetat kvalitetssystem, för att säkerställa korrekta och tillförlitliga resultat. Kunden får en rapport och ett intyg efter mätningen, som säkerställer att man kan gå vidare i byggprocessen. Felaktigt utförda fuktmätningar kan leda till omfattande problem, därför är det viktigt att anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Konsultera auktoriserade fuktkontrollanter utför mätningarna under pågående produktion och enligt en upprättad fuktkontrollplan, och ger kunden ett mätprotokoll med resultat, ritning med mätpunkter och kompletterande kommentarer.

  Fuktmätning

  Urtaget prov av spackel, avjämningsmassa enligt GBR

  GBR, Golvbranschen, har utvecklat en metod för att bestämma relativ fuktighet (RF) i normaltorkande golvavjämning. Metoden är utvecklad och testad inom GAGG, Golvavjämningsgruppen i golvbranschen, där ledande leverantörer av golvavjämning är representerade. Prover tas ut över hela golvavjämningens tjocklek med en 35 mm borrkärna, krossas sedan och RF bestäms i laboratoriemiljö. Metoden kan användas både på normaltorkande och självtorkande golvavjämning. GBR rekommenderar metoden som standard vid fuktmätning i golvavjämningsprodukter. Observera att en RF-mätning på självtorkande golvavjämning inte ger ett relevant värde inför en tidig golvläggning eftersom det sker en inre kemisk torkning. Om självtorkande produkter tillåts torka ut innan ytbeläggning kan en fuktmätning göras på samma sätt som på en normaltorkande golvavjämning.

  Fuktmätning

  Kontroll av trä, regelverk i enlighet med SP Trätek – Kontenta

  Det är viktigt att ha kunskap om trämaterialet för att kunna eliminera problem med trävirke före, under och efter bygget. Det är viktigt att följa fuktkvotskrav vid beställning och utföra mottagningskontroll för att undvika problem med fukt i trä. En viktig del är också att upprätta ett kontrollprogram för att hålla koll på fuktnivåerna och hantera virket på rätt sätt. Risken för mögelpåväxt kan börja vid ca 75% RF om det är mycket varmt. Vid låga temperaturer kan RF vara mycket högre. Det är viktigt att välja rätt mätpunkter beroende på förhållandena på plats. Det är svårt att känna på träet om det är torrt eftersom fuktigt virke kan kännas torrt.

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå